75

Voksen og ordblind

Mange voksne og unge er ordblinde uden at vide det.

De har lært at klare sig i hverdagen, selvom de ikke er gode til at læse og skrive og måske helst undgår det.

Ordblindhed har ikke noget med intelligens at gøre.

Ordblinde er lige så forskellige, som ikke ordblinde.

Har du mistanke om at du er ordblind

Kan du stille et par af følgende spørgsmål:

 • Var du glad for at gå i skole? Ordblinde har ofte dårlige skoleoplevelser.
 • Hvordan gik det med at læse og skrive i folkeskolen? Ordblinde har haft svært ved at lære og læse og skrive i folkeskolen.
 • Fik du specialundervisning? Ordblinde har næsten altid modtaget specialundervisning i kortere eller længere perioder.
 • Er der nogen i din familie, der har problemer med at læse og/eller skrive? At være ordblind er ofte arveligt. Der vil ofte være andre ordblinde i familien.
 • Læser du undertekster på tv? Nogle ordblinde kan ikke læse underteksterne på tv.
 • Læser du aviser eller ugeblade? Nogle ordblinde læser ikke aviser, da det tager for lang tid at læse en tekst. De bladrer dem måske kort igennem og kigger på billederne.
 • Har du svært ved at stave de ord, du gerne vil? Nogle ordblinde har lettere ved at læse end at stave.
 • Hjælper du børnene med lektierne? En del ordblinde er ikke i stand til at hjælpe deres børn med lektierne.

Hvad kan du mere gøre

 • Det kræver en test for at finde ud af, om en person er ordblind
 • Testen kan bestilles hos Vibeke Dall Asmussen på mail va@koldinghfogvuc.dk
 • Viser testen ordblindhed, kan der tilbydes gratis undervisning og introduktion til forskellige hjælpemidler.

Signaler på ordblindhed

 • Blanketter, ansøgninger, CV mv. laves hjemmefra
 • Glemmer kuglepennen eller mangler data, som er derhjemme
 • Har en barnlig underskrift i forhold til alderen
 • Tager skriftlige materialer med hjem (har glemt brillerne)
 • Pårørende eller andre er med ved samtalerne
 • Pudsige mundtlige formuleringer
 • Er vred over f.eks. at skulle lave CV eller lignende
 • Læs mere om ordblindhed på www.hto.nu 
Vibeke R. Dall Asmussen

Vibeke R. Dall Asmussen

Dansk, engelsk og OBU + OBU-testning
;