Studiecenter vejledning
Gruppearbejde

Priser 

Priserne på vores fag er afhængige af, om du er pensionist, på en aldersbetinget pension, eller på efterløn uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være et tillæg på yderligere 750 kr. pr. fag.

 

Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.

 

Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse

Har du en kortere eller længerevarende videregående uddannelse (minimum bachelorniveau), skal du betale fuld deltagerbetaling. 

Priser på AVU

 • Billedkunst - 1.330 kr.
 • Dansk BG - 130 kr.
 • Dansk FED - 260 kr.
 • Dansk som andetsprog – 260 kr.
 • Engelsk BG – 130 kr.
 • Engelsk FED – 260 kr.
 • Informationsteknologi - 1.330 kr.
 • Matematik BG – 130 kr.
 • Matematik FED – 260 kr.
 • Naturfag – 130 kr.
 • Samfundsfag G – 130 kr.
 • Samfundsfag GD – 260 kr.

Hvis du er pensionist eller efterlønner kommer der et gebyr på 750 kr. oveni prisen pr. fag.

Priserne pr. fag er for dig, som har en videregående uddannelse, kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside

Tilskud (hjælp) til betalingen

Hvis du har svært ved at betale for undervisningen, kan du søge om tilskud (hjælp) til betalingen.

Du skal søge om tilskud på su.dk og her kan du også læse mere om hvor stort et beløb du kan få. 

Hvis du har brug for hjælp til at søge tilskud, kan du få hjælp hos Elsebeth. Skriv til hende på es@koldinghfogvuc.dk eller ring til hende på 76336821.

Betaling

Der er følgende måder at betale på:

1. Kontant på kontoret.

2. Via MobilePay på tlf. 34860. Husk at angive kursistnummer og fag.

3. Via bankoverførsel.

Bankoplysninger: Reg.nr. 0216 kontonr. 4069140246

VIGTIGT: Husk at anføre navn, kursist- eller personnr. og fag ved overførslen.

Undervisningen på 2-årigt HF er som udgangspunkt gratis

Undervisningen på 2-årigt HF er som udgangspunkt gratis.

Du kan dog forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

Studietur/ekskursioner

Undervisningsmidler

NB: Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse

Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så kontakt SU-vejledningen.

Betaling for HF-enkeltfag

Der er forskellige regler for betaling for HF-enkeltfag som uddannelsespakkerne er baseret på. Det afhænger bl.a. af tidligere uddannelse og din alder.

Ud over betaling for fagene, kan du forvente deltagerbetaling på fx studieture og undervisningsmaterialer.

Læs mere nedenfor om udgifterne på HF-enkeltfag:

Hvis du ikke har en kort eller længere varende udd. Koster de fleste fag 550,- kr. pr. fag.

Særlige regler, hvis:

du modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

du har en videregående uddannelse.

 

Supplerende overbygning

Det er gratis at læse SOF, hvis det er under to år siden, du har bestået din gymnasiale uddannelse. Hvis det er mere end to år siden, skal du betale kr. 550 pr. fag.

Som kursist på den supplerende overbygning kan du søge om SU efter gældende regler, hvis du gennemfører inden for et halvt år. For at få SU skal du have mindst 16 timers undervisning om ugen.

Under de komprimerede forløb, kan du kun få én måneds SU pr. fag eller niveau, og du kan kun få SU i undervisningsperioden. Du kan ikke få SU til eksamensmåneden. Fag med mere end 100 timers undervisning (typisk A og B-niveauer) vil give en ekstra måneds SU (men der gives kun én ekstra måned pr. semester). Du kan godt supplere i mere end ét fag ad gangen.

 

Dit forbrug af SU på overbygningen har ingen betydning for antallet af SU-klip til videregående uddannelse.

Du søger om SU via su.dk.

;