På Kolding HF & VUC tilbyder vi 1-årig, 2-årig og 3-årig HF samt HF som enkeltfag, GSK (gymnasial supplering) og SOF (supplerende overbygning). Vores nye HF-klasser begynder hvert år i august måned. Hvis du vælger at tage HF som enkeltfag, begynder vores hold både i august og januar.                      

Planlæg dit studie, så det passer ind i din hverdag.

Priser HF

Undervisningen på 2-årigt HF er som udgangspunkt gratis

Undervisningen på 2-årigt HF er som udgangspunkt gratis.

Du kan dog forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

Studietur/ekskursioner

Undervisningsmidler

NB: Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse

Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så kontakt SU-vejledningen.

Betaling for HF-enkeltfag

Der er forskellige regler for betaling for HF-enkeltfag som uddannelsespakkerne er baseret på. Det afhænger bl.a. af tidligere uddannelse og din alder.

Ud over betaling for fagene, kan du forvente deltagerbetaling på fx studieture og undervisningsmaterialer.

Læs mere nedenfor om udgifterne på HF-enkeltfag:

Hvis du ikke har en kort eller længere varende udd. Koster de fleste fag 550,- kr. pr. fag.

Særlige regler, hvis:

du modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

du har en videregående uddannelse.

 

Supplerende overbygning

Det er gratis at læse SOF, hvis det er under to år siden, du har bestået din gymnasiale uddannelse. Hvis det er mere end to år siden, skal du betale kr. 550 pr. fag.

Som kursist på den supplerende overbygning kan du søge om SU efter gældende regler, hvis du gennemfører inden for et halvt år. For at få SU skal du have mindst 16 timers undervisning om ugen.

Under de komprimerede forløb, kan du kun få én måneds SU pr. fag eller niveau, og du kan kun få SU i undervisningsperioden. Du kan ikke få SU til eksamensmåneden. Fag med mere end 100 timers undervisning (typisk A og B-niveauer) vil give en ekstra måneds SU (men der gives kun én ekstra måned pr. semester). Du kan godt supplere i mere end ét fag ad gangen.

 

Dit forbrug af SU på overbygningen har ingen betydning for antallet af SU-klip til videregående uddannelse.

Du søger om SU via su.dk.

Kemiforsøg
5Elever Grupperum

HF - DET HANDLER OM DIT LIV

Bliv student på to eller tre år - tag en HF hos os. Det er din billet til den uddannelse, du drømmer om!

Book tid hos en af vores dygtige studievejledere nu. Vi hjælper dig godt videre.

Hvis du er ordblind, har vi et tilbud målrettet dig: HFO er en ny klasse, der begynder til august. Her kan du sammen med andre ordblinde få præcis den hjælp og støtte, du har behov for. På HFO har du tre år til at tage din eksamen. Det giver ro og tid til fordybelse.

Kontakt en studievejleder

Tidligere elevers historier 

Jonnas historie

JONNA VILLE VIDERE

- OG KOM DET!

Jonna Trøst Juhl tog en beslutning midt i livet: Hun ville videreuddanne sig.

Hun drømte om at blive pædagog, men manglede nogle kompetencer for at komme ind på uddannelsen. Dem fik hun på Kolding HF & VUC.

- Jeg var omkring 40 år, da jeg begyndte på HF. Det var rigtigt mange år siden, jeg havde gået skole, og var en del ældre end de fleste klassekammerater. Jeg var fuldstændig vild med at gå i skole igen, og det var så fedt at få viden proppet ind i hovedet, fortæller Jonna Trøst Juhl. 

- Jeg kæmpede lidt med det faglige. Jeg har aldrig været fagligt stærk i skolen. Og så var der jo også den forbandelse, der hedder eksamensangst. I begyndelsen på HF kunne jeg ikke engang holde oplæg for klassen. Jeg var simpelthen så bange for at fejle, at jeg ikke kunne sige en lyd. Det kom der heldigvis fokus på fra skolens side. Jeg fik en coach på HF, der lærte mig at stå foran en forsamling, og gav mig øvelser og tricks til at kunne gennemføre en eksamen, fortæller hun.

Trods udfordringer undervejs, overvejede Jonna Trøst Juhl aldrig at give op.

- Jeg havde besluttet, at jeg ville gennemføre! Så jeg holdt ud, og kom igennem med hjælp fra nogle meget tålmodige og dygtige lærere og nogle helt fantastiske klassekammerater.

Uddannelseslivet fortsatte på UC SYD i Kolding, hvor hun i 2018 blev færdiguddannet specialpædagog.

- Mit arbejde består i at støtte og yde omsorg for beboerne på et bosted for ældre fysisk og psykisk handicappede, demente borgere. Jeg skal være deres faste holdepunkt og vejleder, når livet bliver svært for dem.

Jonna Trøst Juhl er nået vidt, siden hun stod foran sine klassekammerater på HF og var så nervøs, at ordene svigtede. I dag har hun videreuddannet sig og er praktikvejleder for studerende.

- Men jeg arbejder stadig ind imellem med angsten for at fejle. Men jeg har gennem min uddannelse fået en faglig viden og nogle erfaringer, som gør mig sikker i de ting, jeg laver, fortæller hun. 

 

Lars' historie

Den yngste var 17, den ældste 50:

- SAMMENHOLDET I KLASSEN VAR ENORMT FEDT!

Lars Røge havde rundet 33 år, da han fik en idé. Han ville være lærer. Indtil da havde han arbejdet som håndværket i en årrække, men lysten til skifte spor fik ham til at begynde på Kolding HF & VUC.

- Den yngste i min HF-klasse var 17 år, og den ældste var fyldt 50. Det kunne bare noget helt specielt, og vi fik et enormt fedt sammenhold i klassen, hvor vi nød hinandens forskellighed og baggrund, fortæller Lars Røge.

- Jeg nød virkelig at gå i skole igen. Det var jo relativt sent, at jeg kom tilbage på skolebænken, men jeg kunne fordybe mig i stoffet på en anden måde, end da jeg var yngre. Jeg tænker tilbage på HF-tiden som nogle virkelig gode år i livet.

Lars Røge er i dag lærer på en efterskole og underviser i matematik, fysik-kemi, geografi og biologi.

- Og det var uden tvivl mine undervisere på HF, der tændte min interesse for naturfagene!

 

Annes historie

- DER ER PLADS TIL ALLE

PÅ KOLDING HF & VUC!

Et mislykket ophold på HHX sendte Anne Lundqvist i retning af en HF-uddannelse. Hun var droppet ud af HHX efter det første år, fordi hun ikke følte sig tilpas på uddannelsen. Derfor skulle der ske noget nyt.

- Jeg var et andet sted i livet end mine klassekammerater på HHX. Jeg boede med min kæreste og var ikke interesseret i fester hver weekend. Derfor håbede jeg at finde andre voksne på Kolding HF & VUC, og det lykkedes heldigvis, fortæller Anne Lundqvist.

- Jeg blev rigtig glad for min HF-klasse, selv om vi var meget forskellige. Der er stor rummelighed og forståelse på Kolding HF & VUC - med god plads til både ambitiøse kursister som mig - og til dem, der har det svært og har behov for mere støtte, siger hun.

I dag er Anne Lundqvist analysekonsulent og klæder politikere på med de rigtige tal og fakta, inden de træffer beslutninger i byrådet i Varde.

Hun tænker tilbage på sin tid på Kolding HF & VUC med glæde.

- Jeg vil anbefale skolen, fordi lærerne virkelig brænder for det, de laver, og vil kursisterne det bedste. De ser en som et helt menneske, og møder de behov, man har. Jeg følte mig meget hjemme på Kolding HF & VUC, og jeg var virkelig glad for min tid på skolen, siger Anne Lundqvist.

Optagelse fra 9. klasse

For at søge optagelse til den 2-årige HF direkte fra 9. klasse, skal du blandt andet:

  • Søge ind via optagelse.dk inden den 1. marts og i direkte forlængelse af 9. klasse.
  • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit.
  • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau (mindst 4,0).

Vær opmærksom på, at opnår du mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du krav på optagelse, også selvom du er vurderet ikke uddannelsesparat.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 9. klasse på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk. Hvis du er i tvivl om du opfylder kravene, kan du få en vejleder til at hjælpe dig med at gennemgå dit eksamensbevis.

Optagelse fra 10. klasse

HF-optagelse fra 10. klasse.

For at søge optagelse til 2-årig HF fra 10. klasse, skal du blandt andet:

  • Søge ind rettidigt via optagelse.dk og i direkte forlængelse af 10. klasse.
  • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i de afsluttende karakterer fra 10. klasse og fra 9. klasse.
  • Have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 10. klasse på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte via optagelse.dk.

HF-optagelse på 2-årig HF fra FGU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF har bestået en række fag på den forberedende grunduddannelse (FGU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk, matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du have samfundsfag og naturfag på mindst niveau G.

HF-optagelse på 2-årig HF fra AVU

Du kan også blive optaget på den 2-årige HF, hvis du er gået ud af skolen, og i stedet har bestået en række fag på den almene voksenuddannelse (AVU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du bestå naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk - alle på G-niveau eller derover.

 

HF-optagelse på 2-årig HF, hvis du har holdt pause fra folkeskolen

Ansøgere uden retskrav på optagelse - altså ansøgere, der ikke søger ind direkte forlængelse af 9. klasse, 10. klasse eller AVU-forløb - kan godt søge ind på den 2-årige HF. Optagelsen her vil bero på en samlet vurdering af dine karakterer og generelle aktiviteter.

Er vi i tvivl om dit faglige niveau, kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve.

Læs mere på ug.dk under afsnittet "Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse".

;