19

På vej til eksamen

Generelt for både mundtlig og skriftlig eksamen


Bliver du forsinket på vej til eksamen, skal du straks ringe: 7633 6800.

Lokaler meddeles i LudusWeb og på infoskærmen ved hovedindgangen.

Til skriftlig eksamen kan du se en lokaleoversigt på LudusWeb.

I eksamensperioden er café-området åbent for ophold. Adgang til de øvrige etager er kun tilladt hvis:

  • du skal til eksamen
  • du skal til undervisning
  • du skal snakke med administration eller vejledning
  • nærmeste venner og familie skal overvære, at en kursist får hue på

 

Det er vigtigt, at der er ro i nærheden af eksamenslokalerne.

Brug af hjælpemidler er afhængig af fag og niveau. Der henvises til bekendtgørelser og faglærerens instruktion samt afsnit om forlængelse

;