Kolding HF & VUC har modtaget Kolding Kommunes pris

De har modtaget prisen, fordi Kolding HF og VUC er en arbejdsplads, som går forrest når det handler om, fokus på en attraktiv arbejdesplads, et mangfoldigt arbejdsmarked og et større fokus på at forebygge sygemeldinger.

✔️Job til borgere på kanten af arbejdsmarkedet:

🟣De har haft flere medarbejdere ansat i fleksjob.

🟣Har løbende virksomhedspraktikanter, som kommer fra ledighed. Det arbejdes målrettet på at virksomhedspraktikken kan føre til lønnede timer, - og at praktikanten udvikler sig og bliver mere afklaret.

✔️Fastholdelse og forebyggelse af sygemeldinger

🟣Ledelsen har fokus på ”åben dør” politik og opfordrer løbende medarbejderne til at kigge ind.

🟣 De har en klar sygepolitik, som har ført til et lavt sygefravær. Der er mulighed for at få tilkoblet en psykolog i forbindelse med sygemeldinger, - både til bearbejdelse og forebyggelse.

🟣 Der er fast strategi for MUS-samtaler og løbende samtaler med fokus på balancen mellem opgaver og tid.

🟣De er en fleksibel arbejdsplads som arbejder på individuelle løsninger. Her kan nævnes konkrete tiltag med, - en blød opstart efter en sygemelding… eller grundet omstændighed på hjemmefronten arbejdes der hjemmefra.

🟣Ledelsen forsøger løbende at imødekomme medarbejdernes ønsker til arbejdsmiljøet.

🟣ledelsen har fokus på medarbejdernes trivsel, - og på at skabe sammenhæng på tværs af afdelinger og arbejdsopgaver.

🟣De har faste p-møder med morgenbrød og oplæg fra ledelsen. På disse møder har medarbejderne mulighed for vidensdeling og for at inspirere hinanden på tværs med oplæg og dialog fx i forbindelse med gennemført kursus eller opgave.


✔️Opkvalificering og kompetenceløft

🟣De har stort fokus på opkvalificering af deres medarbejdere og ser en værdi i kompetenceudvikling – både for virksomheden, personalegruppen og den enkelte medarbejder.


Jeg er stolt over, at få lov til at overrække denne pris til rektor @anja pedersen. Stort tillykke med prisen til alle medarbejder- den er velfortjent 🙌

🙌Mere om prisen:

Social og Arbejdsmarked i Kolding Kommune arbejder målrettet for at understøtte virksomhederne i at skabe bæredygtige jobs. Jobs der sikrer mangfoldigheden på arbejdsmarkedet, inkluderer mennesker med brug for støtte og forebygger mistrivsel og unødigt slid på arbejdsmarkedet.

 

;