Lis Damgren
Alexander Brüggendieck

Velkommen i studievejledningen

Ansøgning om optagelse

Ansøgning om optagelse på fag eller uddannelser på AVU og HF sker som hovedregel via en samtale hos en studievejledere:

Alexander Brüggendieck (AVU og HF) eller Lis Damgren (HF)

De fleste af vores hold starter i august og januar. Nogle af vores hold, kan du dog godt tilmelde dig løbende. 

Det er vejledernes opgave at hjælpe dig igennem en uddannelse her hos os. Det gør vi i første omgang ved at lave et skema, der passer specielt til dig og det, som du kan i forvejen.

Hvis der opstår problemer undervejs i forløbet, kan du altid komme til os.

Se vores fag her 

Hvad koster det 

Brug for en SU-vejleder

 

Book gerne en tid: 

Alexander

Studievejleder Alexander Brüggendieck

Studievejleder

Book en tid ved mig 

Skriv i kommentarfeltet, hvis du ønsker at blive ringet op

- ellers forventer jeg at du kommer til fysisk møde!

Du kan også skrive en mail, sende en SMS

eller chatte med mig på Teams ab@

tlf.: 60 40 35 83
Lis Damgren

Studievejleder Lis Damgren

Studievejleder - HF

Book en tid ved mig 

Skriv i kommentarfeltet, hvis du ønsker at blive ringet op

- ellers forventer jeg at du kommer til fysisk møde!

Du kan også skrive en mail, sende en SMS

eller chatte med mig på Teams lc@

tlf.: 60 40 35 05

Har du brug for hjælp

Kontakt en studievejleder

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte en af vores vejledere, så svarer de tilbage på din henvendelse. Vi kan desværre ikke garantere, at der er en vejleder der har tid at snakke med dig, hvis du dukker op uden at have en aftale i forvejen.

Vi kan fx hjælpe dig med at:

  • tilrettelægge din lektielæsning
  • ændre på dit skema
  • lytte til problemer og give gode råd om, hvordan du kan løse dem
  • vejlede dig om, hvordan du sammensætter en række fag, der giver adgang til netop den uddannelse, du ønsker dig

 

Du kan også sende en mail direkte hvis du allerede ved hvem du vil tale med

Lis Damgren, lc@koldinghfogvuc.dk

Alexander Brüggendieck  ab@koldinghfogvuc.dk

Eller du kan kontakte vejlederne i Teams Chat 

 

Træffetider

Træffetider

Lis kontaktes på SMS 60403505 du kan også sende en mail til lc@koldinghfogvuc.dk eller du kan booke en tid ved hende her på siden

 

Alexander kan kontaktes på SMS 60403583  du kan også sende en mail til ab@koldinghfogvuc.dk eller du kan booke en tid ved ham her på siden

Betaling

Det vil være deltagerbetaling på nogle af vores uddannelser. Reglerne for deltagerbetaling, og hvor meget du skal betale, er fastsat af undervisningsministeriet. 

  • For HF-enkeltfag ligger prisen fra 550 kr til 1400 kr. pr fag.
  • For AVU-enkeltfag ligger på 140 kr. på kernefag (pt. udbyder vi kun kernefag) og 1380 kr. på øvrige fag.

🠢  Du finder priser, tilmelder dig, og betaler via skolens webshop

Hvis du ønsker at betale uden om webshoppen, skal du kontakte en vejleder

Find handelsbetingelser (inkl. fortrydelsesret)

Refusion

Refusion af brugerbetaling

Skolen udbetaler løbende refusion af brugerbetaling. Du kan regne med refusion af brugerbetaling ca. 6 uger efter at skolens regnskabsafdeling har modtaget en udfyldt blanket. 

 

Merit

Ideen med merit er, at du ikke behøver at gå til undervisning i samme fag på samme niveau mere end én gang. Hvis du har taget et fag på et bestemt niveau på en anden institution, inden du starter hos os, kan du på HF-enkeltfag få merit for det, dvs. få det godskrevet.
Fag du har fulgt på andre gymnasiale uddannelser
Hvis du fx har gået et eller to år i gymnasiet, så kan du få merit for de fag, der er afsluttet i 1. eller 2. g og få karaktererne overført, hvis du er tilmeldt et HF-enkeltfagsforløb.
Find dine eksamensbeviser frem
Upload dine eksamensbeviser, prøvebeviser eller stemplet eksamensprotokol her via denne blanket. Når du gør det, så starter vi din meritansøgning.

Har du spørgsmål, kan du kontakte en vejlederen, - så finder I sammen ud af, hvilke fag, du skal tage for at afslutte din AVU- eller HF-uddannelse.
Merit for fag under den gamle AVU-ordning
Hvis du har bestået prøven i et fag under den gamle AVU-ordning (før august 2009) kan du få merit, så dine karakterer kan blive overført direkte til dit eksamensbevis.
Omregningen sker på følgende måder: 
Trin 1 giver merit på niveau G.
Trin 2 giver merit på niveau E. (Undtagen; billedkunst, engelsk, formidling og samfundsfag der giver merit på niveau D).
Øvrige fag, herunder fag udbudt som standardforsøg eller særlige fagtilbud, giver ikke merit. 

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen

SPS

Specialpædagogisk støtte (SPS)
Har du brug for støtte til din uddannelse? 

SpecialPædagogisk Støtte (SPS) skal sikre, at kursister/elever med funktionsnedsættelser (det kan være psykiske eller fysiske udfordringer) har mulighed for at tage en uddannelse på lige vilkår med andre studerende. Støtten har til formål at kompensere for de udfordringer, funktionsnedsættelsen giver i forhold til uddannelsen.

Hvad kan man få?

SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen og uddannelsen. Støtten kan for eksempel være i form af:

hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler og instruktion i brugen heraf
studiestøttetimer
særligt tilrettelagte studiematerialer
tegnsprogstolk og skrivetolk

hvem kan få SPS?

SPS er for dig, der har en funktionsnedsættelse - og som kan dokumentere denne.
Ordblinde
Talblinde
Psykisk sårbare – eksempelvis med diagnoserne PTSD, ADHD, depression, angst, skizofreni, borderline, autisme, Aspergers syndrom.
Fysiske funktionsnedsættelser som eksempelvis rygproblemer, høre- og synshæmmede, bevægelseshandicap

Dokumentationen kan bestå i en ordblindetest eller lægelig dokumentation. Udover denne er det et krav, at du ikke bare er indskrevet på en uddannelse - men også er aktiv på din uddannelse. Det vil sige, at du melder dig til dine eksaminer og prøver og afleverer opgaver til underviseren.

;